Ogłoszono terminy zjazdów na drugi semestr X edycji Studiów.

Dodano harmonogram zajęć dla pierwszego semestru X edycji studiów.

Informujemy, że kolejna edycja (10) Studiów Podyplomowych Inżynieria Ruchu Drogowego została uruchomiona. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 26-27.03.2021 r. w formie zajęć zdalnych, dwudniowych.

Kolejne "zjazdy" będą się odbywać (dwa razy w miesiącu) w ogłoszonych terminach.

Forma realizacji zajęć będzie dostosowana do aktualnych ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej.

Planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych "Inżynieria ruchu drogowego" w latach akademickich 2020/21 i 2021/2022, począwszy od miesiąca marca 2021 r.

Rekrutacja będzie prowadzona od 01.12.2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na X edycję SP IRD będą pojawiać się sukcesywnie na stronie. Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zakwalifikowanych uczestników.

Podstawowe informacje dotyczące studiów, m.in. wymagania jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, zakres problematyki studiów, niezbędny nakład pracy można znaleźć na stronie.