Planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych "Inżynieria Ruchu Drogowego" w latach akademickich 2021/22 i 2022/2023, począwszy od miesiąca marca 2022 r.

Rekrutacja (składanie dokumentów) będzie prowadzona od 03.01.2022 r. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na XI edycję Studiów Podyplomowych Inżynieria Ruchu Drogowego (SPIRD) wraz z terminami podane są w menu Rekrutacja. Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zakwalifikowanych uczestników.

Podstawowe informacje dotyczące studiów, m.in. wymagania jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, zakres problematyki studiów, niezbędny nakład pracy można znaleźć na stronie w menu "Rekrutacja".

Ogłoszono terminy zjazdów na drugi semestr X edycji Studiów.

Dodano harmonogram zajęć dla pierwszego semestru X edycji studiów.

Informujemy, że kolejna edycja (10) Studiów Podyplomowych Inżynieria Ruchu Drogowego została uruchomiona. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniach 26-27.03.2021 r. w formie zajęć zdalnych, dwudniowych.

Kolejne "zjazdy" będą się odbywać (dwa razy w miesiącu) w ogłoszonych terminach.

Forma realizacji zajęć będzie dostosowana do aktualnych ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej.