Ze względu na zawieszenie zajęć dydaktycznych na PK do 16.06.2020 r. zajęcia SP IRD będą kontynuowane w sposób zdalny.

Zajęcia będą odbywać się we wtorki i czwartki od godz. 18:00 do 19:30 i w soboty od 8:00 do 12:45.

Pierwsze zajęcia (SSS) odbędą się w sobotę (09.05.2020 r.) wykładem, a następnie kontynuowane będą ćwiczenia projektowe.

Zachęcam Państwa do przypomnienia materiału z SSS i realizacji ćwiczeń projektowych z SSS.

Szczegółowy harmonogram na najbliższe spotkania oraz zaproszenia do udziału w zajęciach będą rozsyłane drogą mailową.

Ze względu na zawieszenie zajęć dydaktycznych na PK w okresie od 11.03 do 03.05.2020 r. zajęcia SP IRD w tym okresie nie odbędą.

Zachęcam Państwa do konsultacji ćwiczeń projektowych z SSS drogą mailową.

Studia Podyplomowe IRD rozpoczną się w dniu 18 października (piątek) 2019 roku. Inauguracja studiów odbędzie się o godz. 13:00 w sali nr 16 Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (wysoki parter), ul. Warszawska 24.

Daty zjazdów w 1 semestrze studiów podane są w zakładce "Terminy zjazdów".

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI NA IX EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO

Rekrutacja na IX edycję Studiów Podyplomowych "Inżynieria Ruchu Drogowego" zostaje przedłużona do 10 czerwca 2019 r.

Komplet dokumentów wymaganych przy zgłaszaniu się na studia wyszczególniony jest w zakładce Rekrutacja->Wymagane dokumenty.

Planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych "Inżynieria ruchu drogowego" w roku akademickim 2019/20, począwszy od miesiąca października 2019 r. Warunkiem uruchomienia studiów jest zakwalifikowanie co najmniej 25 uczestników.

Podstawowe informacje dotyczące studiów, m.in. wymagania jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, zakres problematyki studiów, niezbędny nakład pracy (z wyjątkiem terminów zjazdów i harmonogramu zajęć, które podane zostaną później) można znaleźć w zakładce Menu główne, po lewej stronie.
Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce Rekrutacja.