Zamieszczone zostały terminy zjazdów drugiego semestru XI edycji.

Pierwsze zajęcia na Studiach Podyplomowych Inżynieria Ruchu Drogowego edycja XI odbędą się w dniach 21-22 października 2022 r. (piątek-sobota) - zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym.

  • Piątek, 21 10.2022 r. od godz. 15.00 - do godz. 20.30
  • Sobota, 22.10.2022 r. od godz. 8.00 - do godz. 13.00

Planowane jest uruchomienie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych "Inżynieria Ruchu Drogowego" w roku akademickim 2022/23, począwszy od miesiąca października 2022 r. (pierwotnie edycja miała ruszyć w marcu 2022 r.).

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji (składania dokumentów) na XI edycję Studiów Podyplomowych Inżynieria Ruchu Drogowego (SPIRD) wraz z terminami podane są w menu Rekrutacja. Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby zakwalifikowanych uczestników.

Podstawowe informacje dotyczące studiów, m.in. wymagania jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia, zakres problematyki studiów, niezbędny nakład pracy można znaleźć na stronie.