Informacje ogólne Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 27 Luty 2009 14:58

Organizator studiów: Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu.

Celem 2-semestralnych studiów podyplomowych jest uaktualnienie wiedzy z zakresu inżynierii ruchu drogowego inżynierów budownictwa drogowego i inżynierów transportu, zajmujących się projektowaniem i eksploatacją infrastruktury drogowej a także zarządzających ruchem drogowym, oraz uzupełnienie wiedzy inżynierów budownictwa, którzy nie mieli w programie studiów tematyki inżynierii ruchu.
Ukończenie studiów w proponowanym zakresie tematycznym zapewni podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się zawodowo infrastrukturą drogową w zakresie:

  • analiz i prognozowania ruchu,
  • projektowania rozwiązań drogowych z uwzględnieniem zasad inżynierii ruchu,
  • organizacji ruchu, zwłaszcza miejskiego,
  • sterowania ruchem z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik,
  • ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem ruchu drogowego.

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie drogownictwa lub transportu ewentualnie w innej pokrewnej dziedzinie, jeśli posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (praktyczne umiejętności) w szeroko rozumianej dziedzinie drogownictwa (planowanie, projektowanie, budowa, eksploatacja, utrzymanie, zarządzanie, administracja).

Absolwenci studiów uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zmieniony: Poniedziałek, 23 Lipiec 2018 08:56
 

Formularz logowania