Wymagane dokumenty Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 23 Lipiec 2018 08:26

Wymagane podczas rekrutacji dokumenty:

  • karta zgłoszenia: do pobrania tutaj
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe
  • kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe
  • 1 fotografia, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
  • informacje dodatkowe o zatrudnieniu i doświadczeniu zawodowym osoby zgłaszającej się na Studiach Podyplomowe Inżynieria Ruchu Drogowego: formularz do pobrania tutaj

Składanie dokumentów:
Uwierzytelnione dokumenty można przesłać pocztą na adres:

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej
Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu
STUDIA PODYPLOMOWE - IRD
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

lub złożyć osobiście w sekretariacie Studiów Podyplomowych (inż. Wanda Sonnenberg), Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, budynek główny, wysoki parter, pokój 24A.

 

Zmieniony: Środa, 25 Lipiec 2018 09:21
 

Formularz logowania