Koszt studiów Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 23 Lipiec 2018 08:40

Koszt studiów wynosi 4800 PLN
(indywidualni uczestnicy wnoszą opłaty w dwóch ratach: po 2400 zł za każdy semestr z góry).

Za wydanie świadectwa ukończenia studiów pobierana jest opłata 30 zł (Zarządzenie Nr 39 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 6 września 2016 r. znak R.0201-50/16).


Wszystkie opłaty należy wnosić na konto:
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
(Alior Bank S.A.)
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31- 155 Kraków
z dopiskiem "Studia Podyplomowe-IRD - 9 ed." (rata I, II)

    W przypadku, gdy słuchacz:
  1. złoży pisemną rezygnację ze studiów podyplomowych przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych – opłata związana z odbywaniem studiów podyplomowych podlega zwrotowi w całości,
  2. złoży pisemną rezygnację lub zostanie skreślony z listy słuchaczy w trakcie trwania studiów podyplomowych – ma prawo do uzyskania zwrotu części wniesionej opłaty związanej z odbywaniem studiów podyplomowych.
  3. (Załącznik do uchwały nr 63/d/06/2017z dnia 28 czerwca 2018 r. Regulamin studiów podyplomowych na PK §7 p. 5).

Z kandydatem na studia zawierana jest umowa w sprawie warunków pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych (regulamin studiów podyplomowych na PK §6 p. 7), która przesłana będzie wraz z informacją o przyjęciu na studia podyplomowe.

Zmieniony: Poniedziałek, 23 Lipiec 2018 08:48
 

Formularz logowania