Koszt studiów Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 13 Czerwiec 2014 18:21

Koszt studiów wynosi 4800 PLN
(dla uczestników indywidualnych istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach: po 2400 PLN za każdy semestr z góry).


Wszystkie opłaty należy wnosić na konto:
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
(Alior Bank S.A.)
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31- 155 Kraków
z dopiskiem "Studia Podyplomowe-IRD - 8 ed." (rata I, II)

    W przypadku, gdy słuchacz:
  1. złoży pisemną rezygnację ze studiów przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych – opłata podlega zwrotowi w całości,
  2. złoży pisemną rezygnację lub zostanie skreślony z listy słuchaczy w trakcie trwania studiów – nie podlega zwrotowi opłata za każdy rozpoczęty semestr.
  3. (Załącznik do uchwały nr 34/d/03/2015 z dnia 27 marca 2015 r. Regulamin studiów podyplomowych na PK §4 p. 7).

Z kandydatem na studia zawierana jest umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (regulamin studiów podyplomowych na PK §4 p. 5), która przesłana będzie wraz z informacją o przyjęciu na studia podyplomowe.

Zmieniony: Środa, 12 Lipiec 2017 13:43
 

Formularz logowania